Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2014

ilikeblood
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje- to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech sięto wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki
— Clarissa Pinkola Estés – Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach
Reposted fromhormeza hormeza viawmoimobiektywie wmoimobiektywie
ilikeblood

Im dłużej milczysz, tym idiotyczniej zabrzmisz.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeginagain beginagain
ilikeblood
0301 3468 500
Reposted fromjossie jossie viafuck-off fuck-off
ilikeblood
7518 9113
Reposted fromaletodelio aletodelio
ilikeblood
Ach, zmarnuję sobie życie...
Mam przecież aż jedno!
— T. Ropiejko
Reposted fromaletodelio aletodelio
ilikeblood
Rok 2014 mogę opisać tytułem piosenki Myslovitz: "Znów wszystko poszło nie tak...", a miało być lepiej. a tu gówno. w sumie jak zwykle. Kolejny rok też będzie jednym wielkim gównem. Już nawet się nie oszukuję, że może będzie dobrze. bo nie będzie
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata

December 29 2014

ilikeblood
0675 a27a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid

December 28 2014

ilikeblood
Trzeba się wypłakać, od tego mamy noce, by być słabym i tworzyć, bądź płakać. Dostaliśmy w posiadanie noc, by być ludźmi... Którymi nie jesteśmy za dnia.
— Piotr Tokarz
Reposted frommissbrodka missbrodka viamagolek22 magolek22

December 25 2014

ilikeblood
Już chyba z nikim nie potrafię rozmawiać.
Reposted fromfuckyou fuckyou viamaliwa maliwa
ilikeblood
8060 3e7d
ilikeblood
Zadziwiające jest to, jak czuje się ciało po bardzo intensywnym treningu. Jak szybko wybacza, jak spokojnie oddycha i woła o więcej. Zmęczenie bardzo szybko zamienia się w ciszę. Wewnętrzny spokój, wolność, ukojenie
— walczyć, nie ma opierdzielania się!!
ilikeblood
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku ?
— Stephen King
ilikeblood
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada
ilikeblood
4640 1278
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamaliwa maliwa

December 16 2014

6251 30e4 500

d-dracarys-s:

art student hair

FINALLY FOUND THIS POST AGAIN

Reposted fromget-fit get-fit
6594 93ff
Reposted fromget-fit get-fit

December 11 2014

ilikeblood
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
ilikeblood
...nie jest dobrze we mnie.
Reposted frommaliwa maliwa viapl pl
ilikeblood
5555 f900
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vialatusek latusek

December 10 2014

8314 6152 500
Reposted fromshoyohinata shoyohinata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl